Pedagogiskt drama- ett verktyg för lustfullt lärande. En retrospektiv studie om barns lärande över tid

DSpace Repository

Pedagogiskt drama- ett verktyg för lustfullt lärande. En retrospektiv studie om barns lärande över tid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt drama- ett verktyg för lustfullt lärande. En retrospektiv studie om barns lärande över tid
Author Segerpalm, Katarina
Date 2008
Swedish abstract
Detta är en retrospektiv studie som behandlar barns lärande med dramapedagogiska metoder i undervisningen. I studien har jag intervjuat elever i årskurs 5 utifrån ett temaarbete som genomfördes i klassen under våren 2006. Klassen arbetade då med ett tema om Sverige och Sveriges geografi. Mitt mål var att fördjupa ämnesinnehållet med dramapedagogiska metoder. Syftet i detta utvecklingsarbete har varit att studera om pedagogiskt drama kan hjälpa barnen att behålla sina kunskaper på längre sikt och att analysera vilka faktorer som är viktiga för att detta minne ska kunna tillgodogöras. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer i grupp för att samla empiri till mitt utvecklingsarbete. Resultatet baserades dels på deras reflektioner om lärandet i pedagogiskt drama men utgick även från deras minnen utifrån tre lektioner från temat som jag ovan beskrev. I dessa lektioner använde jag mig av dramatisering, pedagogiska rollspel och lärare i roll metoden. Resultatet har analyserats utifrån Vygotskijs teorier om lärande och utveckling. Slutsatser som jag kommit fram till i min undersökning är att det finns olika aktivitetsdimensioner i lärandet som man pedagog bör ta hänsyn till för att lärandet ska bli bärande över tid i pedagogiskt drama. Eleverna mindes bäst när både de själva och pedagogen var aktiva i roller. Andra viktiga faktorer i lärandet över tid visade sig vara delaktighet, emotionell färgning och verklighetsanknytning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagogiskt drama
Vygotskij
lärare i roll
pedagogiska rollspel
minne
lärande över tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/6523 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics