Implementering av ett nytt arbetssätt - entreprenöriellt lärande i gymnasieskolan

DSpace Repository

Implementering av ett nytt arbetssätt - entreprenöriellt lärande i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Implementering av ett nytt arbetssätt - entreprenöriellt lärande i gymnasieskolan
Author Holmberg, Agneta ; Wigerstad, Cecilia
Date 2008
Swedish abstract
Abstract Holmberg, Agneta & Wigerstad, Cecilia (2008). Implementering av ett nytt arbetssätt – entreprenöriellt lärande i gymnasieskolan. Implementing a new method – Entrepreneurial learning in upper secondary school. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Studien syfte var att undersöka hur implementeringen av ett nytt arbetssätt, i detta fall entreprenöriellt lärande, genomförs och mottas av ett arbetslag. Vidar syftar vår undersökning till att ta reda på hur skolledare respektive lärare uppfattar att ett sådant arbetssätt påverkar elevernas motivation och möjlighet att nå målen i läroplanen. Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer som metod för vår undersökning. Vår undersökningsgrupp omfattas av sju personer vilka representerar olika områden inom skolan organisation. Anledningen till vårt val av skola är att rektorsområdet är nybildat och man har för avsikt att utveckla verksamheten mot ett entreprenöriellt lärande som arbetssätt. Resultatet av undersökningen visar att implementeringsprocessen av ett förändrat arbetssätt är problematisk i en organisation med sedan länge etablerad struktur. Undersökningen visar också att man inom organisationen inte har en gemensam samsyn och tolkning av centrala begrepp. Däremot visar det sig att alla i undersökningsgruppen är överens om att elevernas motivation har goda förutsättningar att öka genom det entreprenöriella lärandet som arbetsmetod.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
Entreprenöriellt lärande
Implementeringsprocess
Kunskapssyn
Lärarroll
Motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/6527 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics