Slutbetyg i grundskolans år 9; En jämförande studie av fem grundskolors betygsättning

DSpace Repository

Slutbetyg i grundskolans år 9; En jämförande studie av fem grundskolors betygsättning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Slutbetyg i grundskolans år 9; En jämförande studie av fem grundskolors betygsättning
Author Asplund, Elisabeth ; Jensen, Björn
Date 2008
Swedish abstract
Likvärdighet och rättvisa är grundläggande värden i det svenska skolsystemet. Vi har med detta fokus undersökt fem grundskolors betygsättning av kärnämnena i år 9 och hur dessa betyg korrelerar med betygen i A-kurserna på gymnasiet. Vi har jämfört betygsstatistiken avseende två hela årskullar elever år 2004 och 2005 i den undersökta kommunen. Vi gör antagandet att ett visst uppnått betyg i år 9 skall ses som en prognos för att eleven minst bör uppnå samma betygsnivå på gymnasiet. Analysen av vårt material visar på skillnader i betygskvalitéer mellan grundskolorna. Härigenom äventyras elevernas rätt till en likvärdig och rättvis betygsättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betyg
betygsättning
grundskola
gymnasium
jämförelse
likvärdighet
rättvisa
Handle http://hdl.handle.net/2043/6528 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics