Utvärdering av "FK - Projektet" - Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Malmö stad gällande sjukförsäkrade utan sjukpenning

DSpace Repository

Utvärdering av "FK - Projektet" - Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Malmö stad gällande sjukförsäkrade utan sjukpenning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Utvärdering av "FK - Projektet" - Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Malmö stad gällande sjukförsäkrade utan sjukpenning
Author Gracin, Mateo
Date 2008
Swedish abstract
Denna studie är utformad som en utvärdering och skiljer sig något från en ordinär uppsats. En väsentlig del i skillnaden är att teori delen upptar en större del i den ordinarie uppsatsskrivningen medan fokus kring en utvärdering mer inriktar sig på för vilket syfte utvärderingen görs, för vem och ur vilka perspektiv tolkningarna görs. I min studie har jag gjort en utvärdering kring ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Malmö stad där syftet med denna varit bland anat att se till hur projektet förmått att nå upp till sina mål och om projektet tillfört något ur ett kvalitativt eller effektivitets perspektiv. Det empiriska materialet inhämtades genom sju semistrukturerade intervjuer med personer inom tre olika kategorier; handläggare från Försäkringskassan, handläggare från Malmö stad samt deltagare. Materialet transkriberades och analyserades utifrån olika teman varefter uppgifterna ”triangulerades” i syfte att bekräfta resultat sedda från olika perspektiv. Produkten av detta är det som jag senare tar upp i resultatredovisningen. Både teori och empiri talar för att den arbetsmetod och till dem den vänder sig över lag är positiv. Detta genom att handläggarna utökar sin kunskapsbas samtidigt som de försäkrade/klienternas hälsostatus utreds på ett adekvat och riktigt sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diskriminering
Funktionshinder
Integrering
Nollplacerade
Samverkan
Sjukvårdsförsäkrade
Handle http://hdl.handle.net/2043/6529 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics