Elevers föreställningar och kunskap om sopåtervinning, vatten - och elanvändning

DSpace Repository

Elevers föreställningar och kunskap om sopåtervinning, vatten - och elanvändning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers föreställningar och kunskap om sopåtervinning, vatten - och elanvändning
Author Gustavsson, Mats ; Lundqvist, Stefan
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka föreställningar och kunskaper elever i skolår 6 och 9 har angående hushållssopor, sopsortering, vatten- och elanvändning, närmare bestämt hur sopor sorteras och hur de återvinns och vilka vatten- och el-användare som finns i hemmen och vilka mängder det rör sig om samt vilka besparingar som kan göras. I huvudsak kvalitativa intervjuer har genomförts i två klasser. Resultatet pekar på att eleverna har vissa kunskaper, om än små, om sopsortering och vilka som är vatten- och el-användarna i hemmen. Kunskapen om varför man sorterar och vilka mängder el och vatten det rör sig om var under förväntan, likaså förmågan att kunna uppskatta absoluta och relativa mängder och därifrån föra ett resonemang om att beräkna mängder och dra slutsatser. Kunskapen om vilka besparingsalternativ som står till buds var också begränsad och rörde så gott som uteslutande inskränkningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskolan
vardagsföreställningar
hushållsavfall
återvinna
återanvända
sopsortering
vattenanvändare
vattenförbrukning
el-användare
el-förbrukning
uppskattning
el-besparing
Handle http://hdl.handle.net/2043/6533 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics