Att vara närstående till personer med Parkinson sjukdom

DSpace Repository

Att vara närstående till personer med Parkinson sjukdom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vara närstående till personer med Parkinson sjukdom
Author Vehabovic, Aida ; Gerzic, Dervisa
Date 2008
English abstract
The aim of this literature study was to describe how it is to be closely related to a person with Parkinson’s disease and to find out how the character of the illness affects the closely related. When someone in the family is affected by a chronicle illness, it’s not only the sick person who is afflicted but the whole family. It is important that the nurse gets better understanding and tries to observe the closely relaters experiences and needs. The articles were analysed with qualitative content analysis with a manifesto attempt. The analysis resulted in three capital categories: To be closely related, Coping strategies that closely related use in connection with care of a person with Parkinson’s disease and also Support for closely related/facilitate factors. The result reveals closely relaters tough situation characterized by sorrow, comical loss, anxiety, depression, physical tiredness and activity limitation. The need of support and information was noticeable and was considered to be an important part of the nurse’s role.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur det är att vara närstående till person med Parkinson sjukdom och att ta reda på hur sjukdomens karaktär påverkar närstående. När någon i familjen drabbas av en kronisk sjukdom drabbas inte bara den sjuke utan hela familjen. Det är viktigt att sjuksköterskan får bättre förståelse och försöker uppmärksamma de närståendes upplevelser och behov. Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i tre huvudkategorierier: Att vara närstående, Copingstrategier som närstående använder i samband med vård av person med Parkinsons sjukdom samt Stöd till närstående/ underlättande faktorer. Resultatet synliggör närståendes svåra situation präglat av sorg, ekonomisk förlust, oro, depression, fysisk trötthet samt aktivitetsbegränsning. Behovet av stöd och information var påtagligt och ansågs som en viktig del av sjuksköterskans roll.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Coping
information
närståendeParkinson sjukdom
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/6535 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics