Hållbara grönområden- för människa, miljö och samhälle

DSpace Repository

Hållbara grönområden- för människa, miljö och samhälle

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hållbara grönområden- för människa, miljö och samhälle
Author Jutemark, Sara ; Nilsson, Malin
Date 2008
English abstract
The objective of this paper is to identify important functions in a sustainable green area, and with the help of these develop an assessment model for sustainable green areas. As a second part of our objective we have applied our model on a couple of green areas in Malmö. Through a direct observation we have formed an opinion about the parks in proportion to the assessment model. The result shows that the parks are socially sustainable but that the ecological aspects and the aspects that affect the city’s environment could be improved.
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att identifiera funktioner som är viktiga i ett hållbart grönområde och att med hjälp av dessa ta fram en bedömningsmall för hållbara grönområden. Som en andra del i uppsatsens syfte har vi tillämpat vår framtagna mall praktiskt på ett par grönområden i Malmö för att se hur dessa ser ut i förhållande till mallen. Genom en direktobservation har vi bedömt parkerna i förhållande till bedömningsmallen. Resultatet visar att parkerna är socialt hållbara men att de ekologiska och de stadsmiljömässiga aspekterna kunde förbättras.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject grönområde
hållbarhet
Pildammsparken
Beijers park
Malmö
green area
sustainability
Handle http://hdl.handle.net/2043/6538 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics