Elevinflytande i praktiken- en undersökning av hur några idrottslärare arbetar

DSpace Repository

Elevinflytande i praktiken- en undersökning av hur några idrottslärare arbetar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande i praktiken- en undersökning av hur några idrottslärare arbetar
Author Andersson, Jens
Date 2008
Swedish abstract
Är det så att varje idrottslärare har sin egen stil och sina egna metoder för att involvera eleverna i undervisningen? Mina praktikerfarenheter har gett mig olika upplevelser på hur elevinflytandet kan fungera. Syftet är att synliggöra hur elevinflytandet fungerar i idrottsundervisningen och vad det är som skapar elevinflytande. Jag kommer att göra en kvalitativ undersökning där fyra idrottslärare blir intervjuade och ger sin syn och erfarenheter av elevinflytande i ämnet idrott och hälsa. Min uppfattning är att lärarna i undersökningen ger eleverna förutsättningar att utöva inflytande och tränas i att ta ansvar för sitt lärande – helt enligt styrdokumenten. De lärare som blivit intervjuade är alla överens om att det är upp till läraren hur mycket inflytande eleverna ska få. De säger alla att läraren måste vara villig att släppa på makten och ge eleverna inflytande i undervisningen - gör man det blir det också en bättre lärandemiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Inflytande
Demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/6539 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics