Industriprogrammet-en bra grund för kommande arbetsliv

DSpace Repository

Industriprogrammet-en bra grund för kommande arbetsliv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Industriprogrammet-en bra grund för kommande arbetsliv
Author Svensson, Boine
Date 2008
English abstract
Author: Boine Svensson Titel: The Industrial programme - a solid base for the future profession? My examination is about some interviews with former students from Brinellgymnasiet’s Industrial programme and their present employers. My goal with this investigation was to find out if the industrial programme gives the best conditions for a future profession. I also wanted to know if the employers think that the students are employable immediately after their graduation from the industrial programme. Earlier research only shows what the companies demand, socially and technically, and nothing about what the industrial programme teaches. That’s why I have chosen to do this study of the education at the IP (Industrial programme). I wanted to find out what the education gives the student, and also what the employer thinks the students need for the future and the present. My investigative method has been qualitative with open questions. I wanted to get complete and full answers which I afterwards put together. The result showed that the students wanted more ”character time” and more character courses. Even some core subjects were considered by employers to be very important for the students, both for their future profession and studies. The criticism from the employers was that the education should go deeper into some of the character coursers. Keywords APU, Motivation, Social competence
Swedish abstract
Författare: Boine Svensson Titel: Industriprogrammet - en bra grund för kommande arbetsliv? Min undersökning har gått ut på att intervjua f.d. elever på Brinellgymnasiets Industriprogram i Nässjö samt deras nuvarande arbetsgivare. Mitt mål med denna undersökning var att få klarhet i om industriprogrammet ger de bästa förutsättningar för kommande yrkesliv samt om eleverna, enligt företagarna, är anställningsbara direkt efter gymnasial utbildning. Tidigare forskning visar bara på vad företagen kräver, socialt och tekniskt, och inte på vad industriprogrammet lär ut. Därför har jag valt att göra denna studie av vad utbildningen ger eleverna samt vad företagarna anser sig behöva för framtiden och nuet. Min undersökningsmetod har varit kvalitativ med öppna frågeställningar. Detta har gjort att jag fått hela svar som jag sedan sammanställt. Resultaten av undersökningen med eleverna pekade på att mer karaktärstid och mer av vissa karaktärskurser var önskvärt. Även vissa kärnämnen ansågs av både eleverna men främst av företagarna viktiga för kommande yrkesliv och vidareutbildning. Kritik riktades av företagarna att skolan inte går djupare in i vissa karaktärskurser. Nyckelord APU (ArbetsPlatsförlagd Utbildning), Motivation, Social kompetens
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
Social kompetens
APU(arbetsplatsförlagd Utbildning)
Handle http://hdl.handle.net/2043/6540 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics