Barns syn på skola och lärande / Children´s View on School and Learning

DSpace Repository

Barns syn på skola och lärande / Children´s View on School and Learning

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns syn på skola och lärande / Children´s View on School and Learning
Author Sihvonen, Jeanette
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur barn i förskoleklass och ettan tänker kring skolan och sitt eget lärande. Fokus ligger på hur barn ser på skillnader och likheter i förskoleklass och ettan, samt vad de baserar sina antaganden på. Litteratur om bl a förskoleklassreformen, barnperspektiv, barnintervjuer och kvalitativa intervjuer ligger till grund för undersökningen. Arbetet bygger på kvalitativa intervjuer med åtta förskoleklassbarn och fyra barn från ettan. Intervjuerna med barnen från ettan är ett referensmaterial, eftersom de har erfarenheter ifrån båda skolformerna. Medan förskoleklassens antaganden kommer från andra källor än egna erfarenheter. Barnens syn på skolan är övervägande positiv, medan de inför skolstarten i ettan har mer blandade känslor. Deras syn på det egna lärandet kan sammanfattas så här - Det man redan kan det är lätt, men det man inte kan det verkar svårt. De har en relativt låg självkänsla när det gäller att se sin oerhörda förmåga att ständigt kunna förvärva nya kunskaper. Barnen uttrycker en önskan att få veta mer om skolan men får väldigt få svar genom den kanal som verkar betyda mest, de äldre skolkamraterna. Lpo94 talar om förskoleklassens uppdrag att slussa barn in i skolans värld. För att uppnå det målet krävs att vi stärker barnens syn på sitt lärande. De behöver känna och tro på att de kan mycket och att vidare kunskap inte nödvändigtvis kommer bli svårare. De behöver få en riktig inblick i skolans värld. En egen skolform bör inte innebära en enskild skolform.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kvalitativa barnintervjuer
förskoleklass
skola
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/6541 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics