En gemensam bild av barnet - en kvalitativ studie om hur föräldrar och pedagoger upplever utvecklingssamtalet i förskolan.

DSpace Repository

En gemensam bild av barnet - en kvalitativ studie om hur föräldrar och pedagoger upplever utvecklingssamtalet i förskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En gemensam bild av barnet - en kvalitativ studie om hur föräldrar och pedagoger upplever utvecklingssamtalet i förskolan.
Author Johansson, Katarina
Date 2008
Swedish abstract
Johansson, Katarina: En gemensam bild av barnet - en kvalitativ studie om hur föräldrar och pedagoger upplever utvecklingssamtalet i förskolan. Examensarbete i Barndoms- och ungdomsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola: Barn Unga och Samhälle. Studien har syftat till att sammanställa de tankar som finns kring utvecklingssamtalet hos tre föräldrar och tre pedagoger för att fördjupa förståelsen om hur förhållandet mellan förskola och hem kan se ut. En viktig del för att skapa en gemensam bild utav barnet mellan hem och förskola är utvecklingssamtalet som enligt Läroplanen för förskolan ska ske kontinuerligt. Studien har visat att pedagoger och föräldrar upplever utvecklingssamtalet generellt som positivt så länge som relationen mellan förskolan och hemmet fungerar bra. Den dagliga kontakten mellan pedagoger och föräldrar är det som upplevs som viktigast i samverkan mellan förskola och hem. Pedagogerna i studien har speciella ansvarsbarn. Dessa barn och föräldrar känner pedagogen på ett djupare plan och studien visar att kvalitén på dessa samtal är hög. Den egna förmågan hos pedagoger att reflektera över sin roll, vad man gör i verksamheten, varför man gör det man gör det samt vem man är i sin yrkesroll berikar både arbetet med barngruppen samt utvecklingssamtalen. Pedagogens trygghet i sin yrkesidentitet spelar stor roll för samtalet. Genomförandet av studien har skett under hösten 2007.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
hem
samverkan
utvecklingssamtal
individuella utvecklingsplaner
Handle http://hdl.handle.net/2043/6543 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics