"I vårt land finns inte ordet handikapp" : invandrare med barn med funktionshinder berättar

DSpace Repository

"I vårt land finns inte ordet handikapp" : invandrare med barn med funktionshinder berättar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title "I vårt land finns inte ordet handikapp" : invandrare med barn med funktionshinder berättar
Author Bohlin, Ulla
Date 2001
English abstract
The main aim with this report is to increase the knowledge about and the understanding of disability and ethnicity as a combined phenomena. The empirical part of the project focuses the experiences of immigrant and refugee families of different ethnic background who have disabled children. From the point of view of these families, how are their conditions of life in Sweden? In the project I have made 18 interviews with parents whose children get support and service by the District habilitation organisation in the Region Skåne. The parents represent ten different nationalities in and outside Europe Most of the children are multi-handicapped. Important areas of question in the interviews deal with the migration process, the families' own views of their background, cultural and ethnic identity and concepts of disability, health, illness and disease. The parents' experiences of having a disabled child, about the support and services around them and the strategies families use to cope with their situation are discussed.
Swedish abstract
Det övergripande syftet med denna rapport är att öka kunskapen om och förståelsen för funktionshinder och etnicitet i kombination. Projektets empiriska del belyser hur invandrar- och flyktingfamiljer med olika kulturbakgrund som har barn med funk-tionshinder upplever att deras livsvillkor i Sverige gestaltar sig. I rapportens empiriska del har jag gjort 18 intervjuer med föräldrar som samtliga har barn som är inskrivna vid barn och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Familjerna har alla invandrarbakgrund och kommer ursprungligen från tio olika nationer inom och utom Europa. Barnens funktionshinder varierar men de flesta är multi-handikappade. Viktiga frågor i intervjuerna rör migrationsprocessen, familjernas syn på sina bakgrundsförhållanden samt sin etniska och kulturella identitet och synen på hälsa, sjukdom och funktionshinder. Familjernas upplevelse av livet med det funktionshindrade barnet, synen på stöd-insatser kring barnet och deras anpassningsstrategier belyses.
Publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Series/Issue FoU-rapport;2
ISSN 1650-2337
Language swe (iso)
Subject IMER
Handikapp
Funktionshinder
Sjukdom
Hälsa
Flykting
Invandrare
Medicine
50999
Handle http://hdl.handle.net/2043/655 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics