Internet som politiskt verktyg

DSpace Repository

Internet som politiskt verktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Internet som politiskt verktyg
Author Lilja, Tobias
Date 2008
Swedish abstract
Hur fungerar Internet som politiskt verktyg i praktiken? På vilka sätt förändras förutsättningarna för politisk kamp med ökade möjligheter till oberoende medieproduktion och global distribution? Med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt grundat i ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv intervjuas representanter från den svenska miljörörelsen samt organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i Tibet. Resultatet av undersökningen visar att sociala rörelser arbetar i digitala nätverk där autonomi, decentralisation och flexibilitet är nyckelord – precis samma organisationslogik som globaliserade företag arbetar under. Detta möjliggör en oberoende sfär för information och kommunikation som i sin tur leder till ett symbiotiskt förhållande med etablerade mediekanaler. Vi går därmed ifrån att vara ”konsumenter” till att bli ”användare” – en radikalt förändrad maktrelation mellan producent och mottagare. Detta paradigmskifte resulterar i en enorm mängd publicerad information och det är svårt att skapa uppmärksamhet. När det gäller kampanjarbete används Internet därför som en kanal bland andra, mer traditionella kanaler. De globala kommunikationsmöjligheterna fungerar å andra sidan som ett socialt bindemedel, och Internets decentraliserade struktur möjliggör en sidsteppning av censur. Internet kan därmed fungera som en tillflyktsort, en frizon för utsatta grupper.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject internet
sociala rörelser
nätverk
politisk aktivism
Tibet
miljörörelsen
Handle http://hdl.handle.net/2043/6550 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics