Utvärdering av FöräldraCentrum

DSpace Repository

Utvärdering av FöräldraCentrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Utvärdering av FöräldraCentrum
Author Forssell, Rebecka
Date 2008
Swedish abstract
I början av år 2008 gavs två socionomstudenter från Malmö Högskola i uppdrag att göra en utvärdering av FöräldraCentrums verksamhet i samband med deras magisteruppsats. Denna rapport är ett sammandrag, författad av Rebecka Forssell, som visar på det resultat som framkom av utvärderingen. Syftet med utvärderingen var att den ur klienternas perspektiv skall kunna visa på om behandlingarna, som skett under perioden 2005 till 2008, har gett någon effekt utifrån klientens upplevelser av den givna behandlingen hos FöräldraCentrum.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Malmö högskolas utvärderingsrapport;2008:3
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-046-6
Pages 17
Language swe (iso)
Subject utvärdering
föräldracentrum
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/6552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics