Ökad rörlighet på arbetsmarknaden - Utvärdering av Medarbetarcentrum Sjuhärad

DSpace Repository

Ökad rörlighet på arbetsmarknaden - Utvärdering av Medarbetarcentrum Sjuhärad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Ökad rörlighet på arbetsmarknaden - Utvärdering av Medarbetarcentrum Sjuhärad
Author Muhonen, Tuija
Date 2008
Swedish abstract
På uppdrag av Sjuhärads kommunalförbund har en utvärdering av Medarbetarcentrum Sjuhärad genomförts. Sjuhärads kommunalförbund bedriver Medarbetarcentrum inom ramen för projektet Ökad hälsa bland kommunanställda i Sjuhärad under 2006 – 2008. Målsättning med Medarbetarcentrums verksamhet är att med hjälp av karriärvägledning, jobbförmedling och cirkulationsringar öka frivillig rörlighet och undvika s.k. inlåsning, dvs. upplevelsen av att inte vara i det arbete och/eller på den arbetsplatsen man önskar sig samtidigt som man anser sig ha begränsade möjligheter att byta arbete. En ökad frivillig rörlighet på arbetsmarknaden kan förebygga negativa effekter av inlåsningsfenomenet på de anställdas hälsa och gynna såväl individer, organisationer som samhället i stort. Utvärderingen har haft två övergripande syften, dels att ge underlag för förändringar och/eller förbättringar, dels att ge underlag för beslut om projektets framtid. Författaren arbetar vid IMER samt Centrum för tillämpad arbetslivsforskning på Malmö högskola och rapporten ingår i rapportserien Malmö högskolas utvärderingsrapporter som ges ut av Enheten för kompetensutveckling och utvärdering.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Malmö högskolas utvärderingsrapport;2008:4
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-047-3
Pages 81
Language swe (iso)
Subject utvärdering
medarbetarcentrum
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/6553 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics