Självklar mångfald - oklar strategi

DSpace Repository

Självklar mångfald - oklar strategi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Självklar mångfald - oklar strategi
Author Nordesjö, Kettil ; Topgaard, Richard ; Ek, Anne-Charlotte ; Tranquist, Joakim
Date 2008
Swedish abstract
På uppdrag av Kultur Skåne har Malmö högskola genomfört en kartläggning av mångfaldsarbetet vid scenkonstinstitutionerna i Region Skåne. Studien har ett enomgripande mångfaldsperspektiv och har inneburit att ur ett kultursociologiskt perspektiv kartlägga arbetet med mångfald på regionens dans-, teater- och musikinstitutioner. Syftet har varit att få en överblick över hur mångfaldsarbetet ser ut vad gäller såväl organisation, rekrytering, produktion, som publikarbete. Författarna arbetar på Enheten för kompetensutveckling och utvärdering på Malmö högskola, och rapporten SJÄLVKLAR MÅNGFALD – OKLAR STRATEGI är en rapport från enhetens rapportserie Malmö högskolas utvärderingsrapporter.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Malmö högskolas utvärderingsrapporter;1
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-044-2
Language swe (iso)
Subject utvärdering
mångfald
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/6554 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics