Alliansen: Samarbete och maktkamp

DSpace Repository

Alliansen: Samarbete och maktkamp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Alliansen: Samarbete och maktkamp
Author Rosenlöf, Jens
Date 2007
English abstract
This essay considers the national interests of the states who are members in NATO and their incitement to continue their membership, though the threat that the alliance was formed to counter has dissolved. With a starting point in my theory I have derived a hypothesis that there are self – centred interests of the states that would explain the persistence of Nato, and these interests varies between the states because of their different capacities and power position. For this study I have used the realist theory to find and identify these self – centred interests within USA, France and Poland who all are members of NATO. I have also used the liberal institutional theory to complement the realist theory. As a result of this essay I found that my hypothesis was valid, and showed that NATO was primarily an arena for the states to exercise and pursue power and influence. I found that the US interest in NATO primary concerns the possibility to delay or prevent the Europeans to adapt a European security organisation that might challenge the US unipolar position. France and Poland has adopted different strategies against the US. France has adopted a balancing strategy to oppose the US, while Poland is bandwagoning with the US to gain some advantages.
Swedish abstract
Denna studie behandlar de statliga intressen som bidrar till att Nato fortsätter att vara en attraktiv institution för stater, då hotet den bildades för att möta har försvunnit. Jag har utgått ifrån min hypotes att det finns varierande intressen hos staterna beroende på deras kapacitet och maktposition i systemet, som gör det lönsamt för staterna att fortsätta verka inom institutionen. I studien används realismen för att finna och identifiera dessa intressen hos USA, Frankrike och Polen som alla är medlemmar av Nato, men även den liberala institutionalismen avvänds som ett komplement till realismen. Mina resultat bekräftade min hypotes om staternas egenintressen i organisationen, och visade att Nato främst är en arena för staterna att utöva och utöka sin makt och sitt inflytande över andra stater. I USA:s fall handlar det om att fördröja och kanske förhindra att ett europeiskt försvarssamarbete tar form och utvecklar kapacitet att utmana deras unipolära ställning. De två andra staterna har valt att två olika hållningar mot USA, där Frankrike använder sig utav balancing för att begränsa USA:s inflytande och Polen använder sig utav en bangwagoning strategi gentemot USA, för att vinna fördelar.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject NATO
Realism
Balancing
Bandwagoning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6557 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics