Vårdlärares syn på betygskriterier i Medicinsk grundkurs

DSpace Repository

Vårdlärares syn på betygskriterier i Medicinsk grundkurs

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdlärares syn på betygskriterier i Medicinsk grundkurs
Author Bengtsson, Jenny
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Bengtsson, Jenny (2008) Vårdlärares syn på betygskriterier i Medicinsk grundkurs. (Teatcher´s ideas about graderequiement in Medical basic course.) Examensarbete. Lärarutbildningen 90hp. Malmö Högskola. Syftet är att undersöka hur vårdlärare på komvux och gymnasiets omvårdnadsprogram ser på betygskriterierna i Medicinsk grundkurs. Det gjordes sex djupintervjuer av vårdlärare verksamma inom omvårdnadsprogrammet. Resultatet visar att lärare, både inom Komvux samt gymnasieskolans omvårdnadsprogram, som undervisar i medicinsk grundkurs tolkar betygskriterierna på skilda sätt. Resultatet visar också att de har en likartad helhetsbild av betygsbedömningen. Flera av de intervjuade lärarna upplevde svårigheter med att tolka de begrepp som används i det nuvarande betygssystemet. Det visade sig även att lärarna ofta gjorde personliga tolkningar av kriterierna. Lärarna använde sedan sin generella tolkning till flertalet kurser och därmed inte skolverkets betygskriterier för de enskilda kurserna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betygskriterier
vårdlärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/6574 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics