Tvåspråkig undervisning – för och emot. En argumentations- och diskursanalys av en debatt i Sydsvenska Dagbladet

DSpace Repository

Tvåspråkig undervisning – för och emot. En argumentations- och diskursanalys av en debatt i Sydsvenska Dagbladet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tvåspråkig undervisning – för och emot. En argumentations- och diskursanalys av en debatt i Sydsvenska Dagbladet
Author Jansson, Elisabeth
Date 2008
English abstract
This thesis is an argumentation and discourse analysis whose purpose is to examine a serie of debate articles concerning bilingual education. The debate was formed in relation to a proposal to introduce bilingual education, concerning Swedish and Arabic, at Möllevångsskolan in Malmö and was published in Sydsvenska Dagbladet, January 2001. The purpose of the thesis is to reconstruct the mentioned argumentation, to value it and to identify possibles discourses in the text. The result became that the side that is positive to bilingual education seem to have a more valid argumentation wich speaks more to ,logos, the intellect of the readers. The side that is against has a less valid argumentation and speaks more to pathos, the feelings of the reader. I consider I have found several discourses that may have had an impact on how the arguments were designed. Integration works as a common goal for both sides of the debate. The contra-argumentation is leaning towards a definition of integration very close to assimilation though. Islamofobia and nationalism are two other discourses I believe stand behind the contra-argumentation. It is also possible to see different definitions of Sweden. Ultimately; many of the arguments tend to build on a discourse concerning the best benifits for the society or for the individual.
Swedish abstract
Detta är en argumentations- och diskursanalys som syftar till att undersöka en serie debattartiklar angående tvåspråkig undervisning. Debatten uppkom i samband med ett förslag om införande av tvåspråkiga, arabisk-svenska klasser på Möllevångsskolan i Malmö och publicerades i Sydsvenska Dagbladet i januari 2001. Syftet med uppsatsen är att rekonstruera den argumentation som gavs, det vill säga urskilja olika argumentativa grepp samt att försöka blottlägga eventuella bakomliggande diskurser i texten. Detta gjordes genom att anlägga ett argumentationsanalytiskt och diskursanalytiskt perspektiv på samtliga artiklar. Resultatet blev att den sida i som argumenterar för tvåspråkig undervisning kan sägas ha bättre hållbarhet och talar mer till logos; läsarens intellekt. Sidan som är emot kan sägas definieras av mindre hållbara argument som främst talar till pathos; läsarens känslor. Jag anser mig ha funnit flera olika diskurser som kan tänkas ha inverkan på argumentens utformning: Integration verkar vara ett gemensamt mål för argumentationerna på båda sidor av diskussionen. I motargumentationen tenderar dock betydelsen av integration stå närmre definitionen av assimilation. Islamofobi och nationalism är två andra diskurser ämnar ligga bakom motargumentationen. Det går även att skönja olika sätt att se på Sverige. Slutligen så tenderar många av argumenten att styras av en diskurs utgående från samhällets bästa respektive individens bästa.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject tvåspråkig undervisning
integration
diskursanalys
argumentationsanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/6575 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics