Utomhuspedagogik i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik i förskolan
Author Rappe, Katja ; Westerström, Lena
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte är att undersöka om det föreligger skillnader mellan föräldrars och pedagogers uppfattning om utomhuspedagogik och hur uteverksamheten skall bedrivas. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning, där vi efter att ha satt oss in i relevant forskning, intervjuat föräldrar och förskollärare på två förskolor som arbetar hälsofrämjande och satsar på utevistelse/utomhuspedagogik. Båda grupperna såg många positiva aspekter med uteverksamhet/utomhuspedagogik, men deras motiv till detta skilde sig främst i inställningen till utfärder och den fria leken. Pedagogerna betonar vikten av att känna tillhörighet till en plats för att kunna uppnå den trygghet som är en nödvändig förutsättning för optimal utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
hälsa
hälsofrämjande perspektiv
lek och lärande
utemiljö
utevistelse
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/6584 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics