Coaching - ett klimat för lärande?

DSpace Repository

Coaching - ett klimat för lärande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Coaching - ett klimat för lärande?
Author Gustavsson, Charlotte
Date 2008
Swedish abstract
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka coaching utifrån ett lärande perspektiv. Syftet med arbetet var att undersöka coaching och hur coachingprocesser kan uppfattas av de coachade eftersom det är en växande marknad där fenomenet coaching dyker upp i fler och fler sammanhang. Jag genomförde min empiriska undersökning som en studie som utgörs av fyra olika intervjuer med personer som har genomgått ett coachingförlopp. Resultatet visar på att respondenterna har haft en positiv upplevelse av coachingprocessen och att de var och en på sitt sätt har uppnått resultat med coachingen. Orsakerna till de positiva resultaten kan bero på coachens metoder, frågemetodiken och samtalet. Forskning visar att det finns en avsaknad av forsknikng på området och flera pekar på vikten av så kallad klassisk designad forskning på området.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject coaching
fokusperson
lärande
reflektion
självuppfyllande profetior
Handle http://hdl.handle.net/2043/6588 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics