Profilval på omvårdnadsprogrammet. En möjlighet eller ett hinder

DSpace Repository

Profilval på omvårdnadsprogrammet. En möjlighet eller ett hinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Profilval på omvårdnadsprogrammet. En möjlighet eller ett hinder
Author Lindström, Kajsa
Date 2008
Swedish abstract
Antalet elever som idag söker till omvårdnadsprogrammet har sjunkit och skolan försöker därför hitta nya vägar att locka till sig elever bland annat genom att erbjuda olika profilval. Syftet med följande arbete var att undersöka hur elever vid gymnasieskolans omvårdnadsprogram ser på innehållet i sin utbildningen. Med hjälp av en enkätundersökning tillfrågades 47 elever som går sitt tredje och sista år hur de upplevt sin utbildning, speciellt utifrån att de från och med sitt andra år kunnat välja en av tre profiler. En liknande undersökning har gjorts av Anna Sjölin (2004) om ungdomars gymnasieval, deras motiv till att söka omvårdnadsprogrammet och hur de såg på sin yrkesutbildning och framtid. Resultatet i hennes undersökning visar att eleverna valde omvårdnadsprogrammet utifrån att det är ett praktiskt inriktat gymnasieprogram men att mindre än hälften av eleverna ville jobba som undersköterskor i framtiden. Även i denna undersökning visade resultatet att eleverna sökte till omvårdnadsprogrammet på grund av den praktiska inriktningen. Dessutom lockade även de tre olika profilvalen och många av de tillfrågade trodde att profilval var ett bra sätt att locka elever till omvårdnadsprogrammet. Profilvalen betydde också mycket för deras framtida yrkesval. Flertalet elever drömde om yrken som låg inom det profilval de gjort. Elevernas bild av utbildningen förändrades under de tre åren och flertalet tyckte att den blev sämre bland annat på grund av att den inte var tillräckligt praktiskt inriktad. För att få fler sökande trodde eleverna att det var viktigt med tydlig information från skolans sida om utbildningens innehåll och att de elever som går denna utbildning skulle göra den bästa reklamen för omvårdnadsprogrammet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsplatsförlagd utbildning
APU
omvårdnadsprogrammet
profilval
status
Handle http://hdl.handle.net/2043/6590 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics