Åtgärdsprogram på gymnasiet hyllvärmare eller verktyg

DSpace Repository

Åtgärdsprogram på gymnasiet hyllvärmare eller verktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åtgärdsprogram på gymnasiet hyllvärmare eller verktyg
Author Larsson, Susanne
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka hur man på några gymnasieskolor arbetar med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Jag ville försöka ta reda på om åtgärds-programmen är ett verktyg i gymnasieskolan. Eller om det upprättas enbart för att det är lagstadgat. Den kunskap jag inhämtar vill jag använda i utvecklingsarbetet kring åtgärds-program på min egen arbetsplats. För att nå syftet skulle jag göra undersökningar på olika gymnasieskolor. Detta för att få en bild av hur man arbetar med åtgärdsprogram i verksamheterna. Jag försökte också att ta in så mycket kunskap jag kunde för att kunna föra kunskapen vidare till min egen verksamhet. Sammanfattningsvis visade studierna att det ute på gymnasieskolorna görs åtgärdsprogram på olika sätt. Mestadels är det specialpedagogerna som driver frågan och att det sedan läggs över på klassföreståndaren att hjälpa eleven att uppfylla målen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasiet
verktyg
åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/6599 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics