Rå men hjärtlig stämning - en studie om normaliteten och skapandet av kön och etnicitet i en arbetsgrupp på Banverket Produktion i Malmö

DSpace Repository

Rå men hjärtlig stämning - en studie om normaliteten och skapandet av kön och etnicitet i en arbetsgrupp på Banverket Produktion i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rå men hjärtlig stämning - en studie om normaliteten och skapandet av kön och etnicitet i en arbetsgrupp på Banverket Produktion i Malmö
Author Ahreborg, Malin ; Ali, Ajin
Date 2007
English abstract
Banverket Production has always been a male homogenous and “ethnic Swedish” workplace, however since the organisation is undergoing changes due to retirement there has been a great demand of recruiting new employees. Thereto the project 20-10-10 was established with a will to recruit formerly underrepresented groups such as women and people with another ethnic background than Swedish. The study has been conducted in cooperation with Banverket Production since there was a need to investigate normality and including and excluding values. This constitutes the aim of the study and the construction of gender and ethnicity will also be examined in a workgroup in the organisation. This will be conducted through an ethnological inspired perspective where observation and interviews will compose the collection of data. The theories used as a foundation for the analysis of the material are an organisational theory in relation to social construction, gender and ethnicity. The analysis shows that the normality that has been constructed is reproduced by routines and values that appear as ”common sense”. Gender and ethnicity are constructed by the technicians through asserted and assigned characteristics which defines a workgroupidentity and consequently including and excluding values.
Swedish abstract
Banverket Produktion har alltid varit en manligt homogen och ”etniskt svensk” arbetsplats men då organisationen genomgår ett generationsskifte har det funnits ett stort behov av nyanställningar. Därtill startades projektet 20-10-10 med viljan att rekrytera tidigare underrepresenterade grupper, kvinnor och personer med en annan etnisk bakgrund än svensk. Studien har genomförts i samarbete med Banverket Produktion då där fanns ett behov att undersöka normaliteten och inkluderande och exkluderande värden. Detta utgör syftet med studien och det ska även undersökas om och hur kön och etnicitet konstrueras i en arbetsgrupp i organisationen. Detta utförs genom en etnologisk inspirerad utgångspunkt där observation och intervjuer utgör insamlingsmetoderna. De teorier som används som grund för analysen av empirin är organisationsteori i relation till social konstruktion, kön och etnicitet. Analysen visar att den normalitet som har konstruerats uppehålls genom rutiner och värden som framstår som ”sunt förnuft” i gruppen. Kön och etnicitet konstrueras bland teknikerna genom självtillskrivning samt tillskrivning av olika egenskaper som definierar en arbetsgrupps-identitet och därmed inkluderande och exkluderande värden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject normalitet
etnicitet
kön
Handle http://hdl.handle.net/2043/6604 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics