Läs och skrivsvårigheter inom Sfi (Svenska för invandrare) Funktionshinder och/eller omständighet?

DSpace Repository

Läs och skrivsvårigheter inom Sfi (Svenska för invandrare) Funktionshinder och/eller omständighet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Läs och skrivsvårigheter inom Sfi (Svenska för invandrare) Funktionshinder och/eller omständighet?
Author Larsson, Annelie
Date 2008
Swedish abstract
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie med ett sociokulturellt perspektiv. Syftet är att försöka förstå vilka hinder som kan föreligga och vad som kan vara orsak till att enskilda individer, inom Sfi – svenska för invandrare, har svårigheter att lära sig läsa och skriva. Likaså att försöka se hur den svenska skolan, genom Sfi, och hur pedagoger där identifierar dessa problem, dess orsaker och vad man kan göra åt dem. Finns det kompetens, redskap och resurser att identifiera eventuella funktionshinder som orsak till läs- och skrivsvårigheter och i vilken utsträckning tolkar man i så fall dessa orsaker som funktionshinder och/eller omständighet? Resultatet visar att det är av yttersta vikt att det finns möjlighet att identifiera elever i behov av särskilt stöd men också att det finns resurser och redskap att ge detta stöd. För att kunna ge stöd måste man veta orsaken till varför svårigheter uppkommit, därtill krävs särskild kompetens. Det kan finnas en viss risk, eller kanske skall vi också kalla det möjlighet, att tolka orsaker till läs- och skrivsvårigheter som orsakade av omständighet och inte funktionshinder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject läs- och skrivsvårigheter
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/6605 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics