"Gnällforum" eller "bollplank"? En utvärdering av reflektionsgrupperna på socionomutbildningen.

DSpace Repository

"Gnällforum" eller "bollplank"? En utvärdering av reflektionsgrupperna på socionomutbildningen.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Gnällforum" eller "bollplank"? En utvärdering av reflektionsgrupperna på socionomutbildningen.
Author Buhr, Johanna ; Karlsson, Jenny
Date 2008
Swedish abstract
Reflektionsgrupperna har nu under några år varit ett obligatoriskt moment av socionomutbildningen på Malmö högskola. Detta är dock den första utvärderingen som har gjorts. Uppsatsens syfte är att få fram studenternas bild av reflektionsgrupperna efter att de slutfört de tre terminerna. Deras svar används i samband med bland annat gruppteori, symbolisk interaktionism och begreppet reflekterande praktiker för att få en tydlig bild på vad som är bra och dåligt med reflektionsgrupperna. Det som studenterna anser som positivt är att det finns ett forum för reflektion oc det som anses som negativt är bland annat att de är ostrukturerade och inte uppfyller deras förväntningar. Deras svar är varierane och förvånande men har gett oss en bra bild av hur reflektionsgrupperna kan förbättras och uppfylla de förväntningar och behov som studenterna och socionomutbildningen har på dem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Donald Schön
gruppteori
reflektion
reflektionsgrupper
symbolisk interaktionism
utvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/6606 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics