Varför karriärvägledning? En studie om vägledningens framtidsmöjligheter mot bakgrunden av nutida samhällsförändringar

DSpace Repository

Varför karriärvägledning? En studie om vägledningens framtidsmöjligheter mot bakgrunden av nutida samhällsförändringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför karriärvägledning? En studie om vägledningens framtidsmöjligheter mot bakgrunden av nutida samhällsförändringar
Author Csaba, Csuhaj
Date 2008
Swedish abstract
Vi lever i ett samhälle där snabba förändringar kännetecknar vår vardag. Att lära för livet och att vara förberedd inför nya utmaningar under hela vår livstid har blivit ett allt viktigare och ofta åerkommande ämne i kunskaps-och framtidsrelaterade debatter och diskussioner. Som en följd av detta har tendenser att tillfredställa ett ökat behov av vägledning i olika sammanhang blivit alltmer tydliga, liksom att nya effektiva och varierande vägledningsformer, anpassade för individers egna resurser, efterlyses mer och mer. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för sambandet mellan omvärldsförändringarna och karriärvägledningens möjlighetr. Examensarbetet utgör en kvalitativ studieansats och är genomförd som en teoribaserad empirisk studie. Resultatet visar att det finns samband mellan samhällsförändringar och karriärvägledningens möjligheter. Sambandet är, att de påverkar varandras förutsättningar. Samhällsförändringar påverkar genom att ändra på individens levnadsvillkor och möjlighetsstrukturer, som i sin tur ändrar förutsättningarna för en framgångsrik vägledning. Eftersom karriärvägledningen koncentrerar sig på att förbereda individen att utforma sina förutsättningar på bästa sätt inom, och i vissa fall utanför, ramen av givna livsvillkor och möjlighetsstrukturer, kan karriärvägledningen ses som en metod som kan ha de bästa förutsättningarna att motsvara förväntningarna som vägledningen sälls inför i ett nu- och framtidsperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Vägledning
Karriärvägledning
Coaching
Studier
Yrken
Framtid
Omvärldsförändringar
Samhällsförändringar
Lärande
Livslångt Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/6613 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics