”Man får göra det lite showmässigt” -en studie om didaktiska val i religionsundervisningen

DSpace Repository

”Man får göra det lite showmässigt” -en studie om didaktiska val i religionsundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Man får göra det lite showmässigt” -en studie om didaktiska val i religionsundervisningen
Author Bergman, Mattias ; Johansson, Christian
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur den sekulära samhällsutvecklingen påverkar utformningen av religionskunskapsämnet. Framförallt vill vi veta hur lärare reflekterar kring och förhåller sig till samhällsutveckling (primärt religiös förändring) och styrdokument i sin undervisning, d.v.s. vilka didaktiska konsekvenser som följer. Vi har i vår kvalitativa studie intervjuat verksamma gymnasielärare i olika åldrar och belyst deras svar ur ett religionsdidaktiskt perspektiv samt utifrån vad man har kommit fram till i dels den samtida forskning som beskriver sekularisering, dels den som intresserar sig för ungdomars religiositet. Våra resultat visar att lärarnas ålder inte verkar ha någon avgörande betydelse för vilka didaktiska val man gör, utan att religionsundervisningens traditionella faktaorienterade innehåll fortfarande tycks leva vidare i stor utsträckning, oavsett lärarnas ålder. Lärarna i vår studie kan sägas motivera sin undervisning utifrån en kombination av egna samhällsanalyser och formuleringar i styrdokumenten, och då lärarna ser styrdokumenten som i hög grad tolkningsbara och tillåtande, utgör dessa sällan något hinder för lärarna att bedriva en undervisning som stämmer väl överens med deras analys av samhälleliga och religiösa förändringar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Religionskunskapsundervisning
Religionsdidaktik
Sekularisering
Livsfrågor
Styrdokument
Ungdomars religiositet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6615 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics