Mångkultur eller monokultur i historieundervisningen i Sveriges skola

DSpace Repository

Mångkultur eller monokultur i historieundervisningen i Sveriges skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mångkultur eller monokultur i historieundervisningen i Sveriges skola
Author Cronqvist, Mikael
Date 2008
Swedish abstract
Detta arbete är en studie av hur undervisningen i historia ser ut utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Jag har gjort en undersökning på en svensk gymnasieskola och intervjuat elever med utomeuropeisk bakgrund för att ta reda på om deras bakgrund nämns i historieundervisningen. Jag har även intervjuat lärare på samma skola för att höra hur de resonerar kring historieundervisningen ur ett mångkulturellt perspektiv. Arbetet diskuterar också kring vems historia som förmedlas i skolan samt om det finns skillnader på hemmets och skolans historieförmedling vad gäller utomeuropeiska invandrarelever. Tanken var att sätta fokus på hur historia förmedlas till invandrarelever samt på om dessa elevers historia tas upp i undervisningen. Intervjuerna har gjorts i form av kvalitativa intervjuer. Även frågor om identitet och historiemedvetande är med i detta arbete. Resultatet av min undersökning visar att det är hemmets historieförmedling som är viktigast för elever med invandrarbakgrund. Huvudanledningen till detta är att deras egen historia inte nämns i undervisningen. Lärarna utgår inte heller från de mångkulturella perspektivet när de planerar eller håller lektioner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mångkulturell historieundervisning
Multiculture history education
Handle http://hdl.handle.net/2043/6617 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics