Olika kulturers historia i den svenska gymnasieskolan

DSpace Repository

Olika kulturers historia i den svenska gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika kulturers historia i den svenska gymnasieskolan
Author Rubenson, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar innehållet i den svenska gymnasieskolans historieundervisning. Den undersöker huruvida skolan lyckas med att ge eleverna en kulturellt mångfacetterad kunskap i historia som kan ge eleverna en god grund för förståelse av deras medmänniskor. Vidare vill den utreda hur världens olika kulturer representeras och presenteras i undervisning och läroböcker. Till grund för resultaten som presenteras i uppsatsen ligger en enkätundersökning med 100 informanter, 20 intervjuer och en undersökning av två av de största läroböckerna för historia på gymnasiet. Dessa undersökningar kunde belägga att icke-västerländsk historia nedprioriteras hårt både i klassrummen och i läroböckerna. De kunde även visa på att man inom den svenska gymnasieskolan inte lyckas med de mål som skolverket sätter upp kring historieundervisningens mångkulturalitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kulturer
historia
gymnasieskolan
historieundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6621 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics