Historieförvanskning inom film

DSpace Repository

Historieförvanskning inom film

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieförvanskning inom film
Author Fransson, Peter ; Nemiti, Magnus
Date 2008
Swedish abstract
Arbetet är tänkt att belysa barn och ungdomars förmåga att med källkritiska ögon kunna ta till sig undervisning som framställs med hjälp av filmer, böcker, spel mm som innehar historiska teman. Film är och bör vara ett fantastiskt hjälpmedel för ungdomarna. Om de får förklarat hur de ska tillgodose sig med informationen som framställs i exempelvis filmer som kan inneha förvanskade detaljer. Om källkritiken finns närvarande som en faktor i undervisningen för att kontrollera sanningsenligheten i filmer, böcker, spel mm blir ungdomarna medvetna om den förvanskning som ofta finns inom film och skönlitterära verk. Undersökningen bygger på enkät av 17 gymnasieelever och resultatet spänner från ointresserade elever till elever som har ett källkritiskt förhållningssätt till film.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Film i skolan
Historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/6629 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics