Vägledning på arbetsförmedlingen. En kvalitativ studie

DSpace Repository

Vägledning på arbetsförmedlingen. En kvalitativ studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledning på arbetsförmedlingen. En kvalitativ studie
Author Lepistö, Cecilia
Date 2008
Swedish abstract
Mitt syfte med detta arbete var att undersöka om det existerar vägledning på arbetsförmedlingen och försöka ge en bild av hur studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning på arbetsförmedlingen. För att kunna genomföra detta så valde jag att intervjua sex vägledare. Mitt kriterier i detta fallet var att det skulle vara utbildade studie- och yrkesvägledare. Jag valde att intervjua personer vid fem olika arbetsförmedlingskontor, detta bl.a. för att se om jag kunde finna någon skillnad i deras arbetssätt. Det jag kom fram till var att det inte existerar någon renodlad vägledningsverksamhet och samtliga intervjupersoner önskade att de hade mer tid och resurser till att ha mer vägledningssamtal. Det kom även fram att samtliga ansåg att deras utbildning varit relevant inför ett arbete på arbetsförmedlingen, främst då förhållningssättet man tillägnar sig samt samtalsmetodiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsförmedlingen
arbetssätt
studie- och yrkesvägledare
vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6656 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics