Får jag lov? Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning

DSpace Repository

Får jag lov? Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Får jag lov? Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2005
Swedish abstract
Dagens unga med utvecklingsstörning är den första generation som vuxit upp i familj. Men de befinner sig också i skärningspunkten mellan gamla och nya vård- och omsorgsideologier. Hur ser egentligen möjligheterna till självbestämmande och normalisering ut när det gäller de mer privata delarna av livet? Vad säger de unga med utvecklingsstörning själva om sina möjligheter till kärlek och sexualitet? Vilken betydelse har omgivningens inställning? ”Får jag lov?” bygger på en etnografisk avhandling och utgår från dansobservationer och intervjuer med ungdomar med utvecklingsstörning samt personal och anhöriga. Ungdomarnas drömmar och erfarenheter samt omgivningens ambivalens och dilemman beskrivs och analyseras. Boken vänder sig både till studenter och yrkesverksamma inom omsorgs-, habiliterings-, särskole- och fritidsverksamheter samt till anhöriga.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 9789144043586
Language swe (iso)
Subject sexology
intellectual disability
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Boken är en bearbetning av en doktorsavhandling med samma titel, vid i... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/6657 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics