Kärlek.nu. Om Internet och unga med utvecklingsstörning

DSpace Repository

Kärlek.nu. Om Internet och unga med utvecklingsstörning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Kärlek.nu. Om Internet och unga med utvecklingsstörning
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2005
Swedish abstract
Internet har på ett revolutionerande sätt skapat nya virtuella mötesplatser och förändrat kommunikationsformerna mellan människor. Numera kan man ta kontakt med potentiella partners, flörta, förälska sig och skapa relationer via cyberspace. Men i vilken mån används Internet och den nya tekniken av unga med utvecklingsstörning för att exempelvis söka partners? Används cyberspace som en ny social arena även bland dessa unga? Vad anser de själva om kärlek och sex på Internet? Vilka för- och nackdelar ser omsorgs- och särskolepersonal med Internet och utvecklingsstörning? Boken bygger på en kvalitativ intervjustudie med unga med utvecklingsstörning och personal inom omsorg, särskole- och fritidsverksamheter, och avser att ge svar på dessa och liknande frågor. Den vänder sig till alla som är intresserade av levnadsvillkoren för personer med utvecklingsstörning och av de nya kommunikationsformer som utvecklats via Internet. Främst är boken tänkt att användas inom vård- och omsorgsutbildningar, men även av personal som arbetar inom exempelvis omsorgs-, habiliterings- och särskoleverksamheter.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 9789144039923
Pages 173
Language swe (iso)
Subject sexology
intellectual disability
Internet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/6658 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics