Byggnader och dess miljöfarliga ämnen

DSpace Repository

Byggnader och dess miljöfarliga ämnen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Byggnader och dess miljöfarliga ämnen
Author Cefa, Kim
Date 2008
English abstract
This study treats the subject of ecologically harmful substances in the line of construction. The aim with the study is to give the reader an insight in how the ecologically harmful substances are being considered in a construction process. Subjects like communication, knowledge and responsibilities joints the reader through the study in order to meet the aim. In order to get information for the study I made a number of interviews and read on various homepages to miscellaneous company and organisations, and in printed literature. The result of the study shows that communication, knowledge and responsibilities are three important aspects for a successful project. However, it can be required little more work within certain area, like security in order to approach an optimum result.
Swedish abstract
Denna studie behandlar miljöfarliga ämnen i byggprocessen. Syftet med studien är att ge läsaren en inblick i hur miljöfarliga ämnen uppfattas i en byggprocess. Ämnen som kommunikation, kunskap och ansvar leder läsaren genom studien för att uppfylla syftet. För att skaffa mig information till studien har jag genomfört ett antal intervjuer samt läst på olika hemsidor till diverse företag och organisationer, samt tryckt litteratur. Resultatet av studien visar att kommunikation, kunskap och ansvar är tre viktiga aspekter för ett lyckat projekt. Dock kan det krävas lite mer arbete inom vissa områden så som säkerhet för att närma sig en optimal lösning.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Miljö
Ansvar
Kemikalie
Byggnad
Byggbranschen
Kunskap
Kommunikation
Miljöfarliga ämne
Handle http://hdl.handle.net/2043/6666 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics