Skalmurar med bristfällig förankring

DSpace Repository

Skalmurar med bristfällig förankring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skalmurar med bristfällig förankring
Author Lejonheden, Stefan ; Lindroth, John
Date 2008
English abstract
Our degree project is an attempt to shed some light to the problem regarding corroding wall ties. In Sweden we have built with bricks for a very long time. But after the Second World War we started to use the bricks not as part of the bearing construction but as facing. The wall ties were not always resistant to corrosion. During a ten year period (1960-70) we built one million dwellings. There is a risk that a lot of the brick walls on these dwelling houses have no anchoring. We want to spread important and useful information by taking part in both people and companies` experiences. Not only estate owners and building contractors were interviewed, but also people with long experience in the building trade. We wanted to take their information, with their permission, and make it available to other people. We know that not many tenant-owners associations in the city of Malmö have made examinations of their brick walls. So maybe our project could open their eyes and make them aware of the problem. Keywords: brick walls, wall ties, corrosion, anchoring, examine, building technique, facade.
Swedish abstract
Examensarbetet Skalmurar med bristfällig förankring är ett försök att belysa ett aktuellt problem samt sprida nyttig och viktig information. Vi har intervjuat företag, fastighetsägare entreprenörer och personer med anknytningar till byggbranschen med många års erfarenhet. Vi vill göra en bedömning av nuläget och se vad olika företag har gjort när det gäller renovering av murade fasader, som kan ha undermålig förankring. Vi vill också visa med bilder och modeller, vad som händer vid fasaderna, hur vindarna påverkar ett hus och var de största belastningarna finns. En egen undersökning har gjorts ute på olika arbetsplatser där vi provat metalldetektorer i hopp om att kunna lokalisera rostangripna kramlor, samt dokumenterat skicket på dem genom att ta bilder. Resultatet vi har kommit fram till genom våra fältstudier är att det utan några större problem går att lokalisera kramlor med hjälp av till exempel metalldetektorer. Flera av husen som vi undersökte hade rostiga kramlor i väldigt dåligt skick. På en del av husen var skicket på kramlorna så dåligt att det skulle behövas en renovering omgående. Resultatet av våra intervjuer visar också att det är få fastighetsföretag som gör stora åtgärder med sina fasader. Nyckelord: skalmurar, kramlor, rost, förankring, undersökning, byggteknik, fasader.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject skalmurar
kramlor
rost
förankring
fasader
John
Lindroth
Stefan
Lejonheden
Handle http://hdl.handle.net/2043/6667 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics