Att hyra eller köpa

DSpace Repository

Att hyra eller köpa

Details

Files for download
Icon
Examensuppsats ...
Icon
Enkät
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att hyra eller köpa
Author Gustlin, Magnus ; Malmgren, Henrik
Date 2008
English abstract
Abstract This report is about the housing market of Malmö and Lund and the main cause is to see what determines the choice of living. The facts that will be shown during the progress of our work, is the tenants’ expectations of their chosen form of living. This investigation is based on the high number of rented flats that are converted into cooperative flats today. We are to find out which of these forms of living you prefer as a tenant and why. As we go on, we will further investigate what expectations people have and how these take place and at the same time investigate the tenants’ experienced pros and cons of each form of living. Our method of the investigation was an extensive survey. Our goal was to get 100 people in Malmö and Lund to participate in the survey and contribute with their thoughts and opinions in the matter. The results we got when the survey was analyzed was that the corporative flat was the most preferred way of living. The next thing that became a fact in our analysis was that the expectations of the corporative flats were the highest among the given forms of living. The tenants believe in increasing housing prices and better standard in terms of connecting with the neighbours. The rented flat is seen as an option if you want to use all the service that the landlord provides, which doesn’t come with the corporative flat.
Swedish abstract
Sammanfattning Detta arbete gör ett nedslag i Malmös och Lunds bostadsmarknad, med fokus på hyresmarknaden. Det som åskådliggörs under arbetets gång är vad som styr dagens hyresgäster när det kommer till att välja boendeform. Detta är sprunget ur den kraftiga ombildningshysteri från hyresrätt till bostadsrätt, som råder i dagsläget. Vi ämnar ta reda på vilken boendeform man föredrar som hyresgäst och varför. Vidare vill vi undersöka vilka förväntningar man har på respektive boendeform och hur dessa gestaltar sig, samt vilka för- och nackdelar man upplever med de olika formerna. Vi valde att undersöka detta med hjälp av en omfattande enkät, av vilken vi fick in tankar och funderingar från 100 hyresgäster i Malmö och Lund. Resultatet som framkom när vi analyserade enkäten var att bostadsrätten var den klart mest attraktiva formen av boende. Dessutom visar enkäten tydligt att hyresgästerna har högre förväntningar på bostadsrätten. Dels tror man på stigande priser och dels på en bättre gemenskap i huset, medan hyresrätten ses som ett bra alternativ för de som vill dra nytta av den service som man får när man hyr sin bostad.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hyra bostad
köpa bostad
Handle http://hdl.handle.net/2043/6669 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics