Möte med svensk sjukvård

DSpace Repository

Möte med svensk sjukvård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Möte med svensk sjukvård
Author Halime, Osman
Date 2008
English abstract
Osman, H. Lived experiences of Swedish health care. Interviews with Muslim immigrant women. A phenomenological approach. Degree project, 15 Credit Points. Nursing Programme. Malmö University: Health and society, Department of Nursing, 2008. The aim of this study was to illuminate Muslim immigrant women’s lived experiences of Swedish health care. Three Muslim women were interviewed. The in depth interviews were transcribed in exstenso and analyzed using the phenomenological method described by Adamo Giorgi. The result shows that all of the participating women were very satisfied with Swedish health care mostly due to high competence of staff and their ability to see patient’s needs from an individual point of view. The analysis uncovered the following themes or aspects: Staff reception and treatment, the feeling of being alone, staff’s sensitive ears, gratitude and the importance of information. The overall positive lived experiences with Swedish health care are in a sense the reverse of reports from colleagues, nurse students during clinical training and an US study on the same theme. One explanation for these overwhelming positive experiences might be their negative experiences of health care in their origin country (Lebanon).
Swedish abstract
Osman, H, Möte med svensk sjukvård. En fenomenologisk studie av muslimska invandrarkvinnors upplevelser av svensk sjukvård. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2008. Syftet med denna studie var att belysa muslimska kvinnors upplevelse av mötet med svensk hälso- och sjukvård då de själva sökt vård eller sökt vård för en närstående. Tre muslimska invandrarkvinnor djupintervjuades. Intervjuerna skrevs ut i sin helhet och analyserades med den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden som den presenteras av Adamo Giorgi. Kvinnorna i studien var genomgående positiva och nöjda med sin upplevelse av mötet med den svenska hälso- och sjukvården. Enligt informanterna berodde det på vårdpersonalens höga kompetens att kunna tillgodose de outtalade behoven och erbjuda en anpassad omvårdnad för varje individ. Teman som framkom i intervjuerna var Bemötande, Ensamheten i vårdsituationen, Personalens lyhördhet Tacksamhet över den vård man fått samt Betydelsen av information. Det positiva resultatet av mötet med hälso- och sjukvården utgör i viktiga avseenden en motbild till den som man får i beskrivningar av kolleger och studiekamrater under praktiken på sjuksköterskeutbildningen samt i en liknande studie från USA. En förklaring till kvinnornas positiva upplevelse kan vara de övervägande negativa erfarenheter man har från vården i sitt ursprungsland (Libanon).
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject muslimska invandrarkvinnor
möte
transkulturell omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/6678 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics