Att starta en friskola - En fenomenografisk undersökning av tre friskolor

DSpace Repository

Att starta en friskola - En fenomenografisk undersökning av tre friskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att starta en friskola - En fenomenografisk undersökning av tre friskolor
Author Viklund, Maria
Date 2008
English abstract
The aim with this project is to examine how an independent school to be started and independent school entrepreneurs' experiences and experiences concerning the opening. The entrepreneurs that already have started up berries on infinite amount knowledge and experiences that are interesting to elucidate and perhaps to deduct lesson. In order to capture the knowledge if this area the following issues have been formulated: How to start an independent school? Which driving forces were behind the opening of these independent schools? Which different forms of a limited company occur and what is, pre- and the disadvantages with these according to the entrepreneurs'? Which experiences does the entrepreneurs’ give express for? In the study showed that the driving force behind the opening of the independent school based itself in dissatisfaction. The entrepreneurs’ gave expressions for divided conditions vis-à-vis the municipality.
Swedish abstract
Syftet med detta projekt är att undersöka hur en friskola startas och friskoleentreprenörers upplevelser och erfarenheter kring uppstartandet. De entreprenörer som redan har startat upp bär på en mängd kunskaper och erfarenheter som är intressanta att belysa och kanske dra lärdom av. För att skaffa sig kunskap om detta område har följande frågeställningar formulerats: Hur startas en friskola? Vilka drivkrafter finns bakom startandet av friskolor? Vilka olika bolagsformer förekommer och vilka är, för- och nackdelarna med dessa enligt informanterna? Vilka upplevelser och erfarenheter ger informanterna uttryck för? I studien framkom att drivkraften bakom startandet av friskolan grundat sig i missnöje. Informanterna gav även uttryck för skilda villkor gentemot kommunen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject friskola
fenomenografisk undersökning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6683 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics