Mobiltelefonbaserad kommunikation i gymnasieskolan.

DSpace Repository

Mobiltelefonbaserad kommunikation i gymnasieskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mobiltelefonbaserad kommunikation i gymnasieskolan.
Author Fredriksson, Mathias
Date 2008
Swedish abstract
Fredriksson, Mathias (2008) Mobiltelefonbaserad kommunikation i gymnasieskolan. Mobile communication in upper secondary school. Examensarbete 15 högskolepoäng, SÄL3:II, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Detta examensarbete bygger på att jag, genom ett pilotprojekt i kombination med programutveckling, undersöker om man kan underlätta inlämningen av loggböcker för eleverna i gymnasiet, genom att konstruera ett program som ger dem möjligheten att lämna in loggboksinlägg, i så många kurser som möjligt, via sina mobiltelefoner. Viktigt är att frågeställningarna i arbetet ska ge svar på elevernas uppfattning om huruvida vi kan påverka inlämningsfrekvensen och huruvida lärare/elever kan tänka sig använda sig av andra kommunikationsmetoder, än de traditionella. Jag vill också utvärdera resultatet av intervjuerna, min mobilapplikation. Metod valet blev en fokuserande intervju för att ta reda på vad respondenterna tyckte var viktigt. Därefter programmerades ett lösningsförslag i språket J2ME och arbetet slutställdes i denna rapport. Resultatet visade att en stor del av loggboksinlämningarna kunde vara mer frekvent om eleverna bara förstår varför de ska utföra loggboksinläggen. Min slutsats är också att inlämningsfrekvensen av reflektioner skulle öka med ett mobilbaserat inlämningssystem på grund av att trögheten i intranätet försvinner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elevens reflektioner
Gymnasielärare
Gymnasiepedagogik
J2ME
Mobilbaserat inlämningssystem
Handle http://hdl.handle.net/2043/6688 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics