Arbetsminne och arbetsminnesträning- ur ett klasslärarperspektiv

DSpace Repository

Arbetsminne och arbetsminnesträning- ur ett klasslärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsminne och arbetsminnesträning- ur ett klasslärarperspektiv
Author Harder, Catherina ; Ericsson, Nina
Date 2008
English abstract
Working memory and training of working memory – from a teacher’s perspective.
Swedish abstract
Studiens syfte var att få en bild av vad klassläraren känner till och deras inställning till begreppet arbetsminne och arbetsminnesträning. Undersökningen avsåg också att undersöka om arbetsminnesträning bidragit till ökad kunskap och om det påverkat klasslärarens förhållningssätt och arbetsformer i klassrummet. Vidare var syftet att undersöka om och i så fall hur de arbetar med arbetsminne. Undersökningen har gjorts genom kvalitativ forskningsintervju med delvis strukturerade frågeställningar. Eftersom ett antal frågeställningar var likalydande har intervjun i viss grad varit standardiserad. Resultatet av vår studie visar att klasslärarens kunskap om begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning är diffus. Resultatet visar också att klasslärarna tillmäter arbetsminnet en stor betydelse för skolarbetet eftersom de anser att tiden som gått åt till träningen varit väl använd. Resultatet stryker vårt antagande att arbetsminnesträning påverkar klasslärarnas förhållningssätt och arbetsformer i klassrummet och bidrar till ökad kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsminne
Arbetsminnesträning,
Koncentration
Minneslek,
RoboMemo,
Uppmärksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6691 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics