Specialpedagogens funktion i skolans ledning en jämförande undersökning

DSpace Repository

Specialpedagogens funktion i skolans ledning en jämförande undersökning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogens funktion i skolans ledning en jämförande undersökning
Author Sandberg, Ulf
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken funktion specialpedagogen kan ha i skolans ledning samt att jämföra rektors respektive specialpedagogens syn på specialpedagogens funktion i ledningsgruppen. Utifrån detta syfte ställs frågor som: Vilken är specialpedagogens funktion i skolans ledningsgrupp? Är det ett medvetet val att en specialpedagog ingår i skolan ledningsgrupp? Hur påverkar specialpedagogen skolans syn på individanpassningen i skolan? Hur påverkar specialpedagogen skolans syn på integration/segregation? Och vem äger specialpedagogiken på skolan? Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre rektorer och tre specialpedagoger på tre olika skolor. Samtliga specialpedagoger medverkar i respektive skolas ledningsgrupp. Studien visar att specialpedagogen har en stor betydelse på dessa skolor. Rektorerna ser specialpedagogen som en viktig faktor i utvecklingsfrågor medan specialpedagogen ser den största vinsten i att tillvarata och ge en röst till de elever som har det lite tuffare i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject specialpedagog
rektor
ledarskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/6694 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics