Yoga, och elevers upplevelse av stress

DSpace Repository

Yoga, och elevers upplevelse av stress

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yoga, och elevers upplevelse av stress
Author Malmström, Mariann
Date 2008
English abstract
The aim with the study was to examine if praciticing yoga could be helpful in stressful situations for students. The study is based on relevant literature and research, plus on quality survey of in- depth interviews with students who had practiced yoga for at least six months on a regulare basis. The interviews were intendes to find out if the students had found yoga to have any inpact on their ability to handle stress, and thus improve their ability to concentrate and to learn. To sum up, the result shows that the students thought that the practice of yoga had given them an instrument to handle stress, and thereby experienced a positive cinnection between yoga and schoolwork. Thus, the conclusion could be that yoga can be a simple and easy to access complement in special education in order to decrease the stress that negatively influences learning, concentration and motivation.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar sex elever, som regelbundet praktiserat yoga, har om yogans betydelse för stress, koncentration och lärande. Studien bygger på en kvalitativ undersökning av djupgående intervjuer och på forskningsrapporter. Syftet var, att med intervjuerna som grund, ta reda på om yogan har någon effekt på stress, och om den kan skapa bättre förutsättningar för koncentration och för lärande. Sammanfattningsvis visar resultatet på att eleverna uppfattar att yogapraktiken givit dem ett instrument att hantera stress. De kunde uppfatta ett gynnsamt samband mellan yogapraktik och skolarbete. Yoga som ett komplement i specialundervisningen skulle sålunda kunna vara en enkel och lättillgänglig metod för att minska den stress som påverkar inlärning och koncentration i negativ riktning. Skolans uppgift måste vara att se till att elever får tillgång till de verktyg som behövs för hälsa, välbefinnande och stresshantering för att kunna klara av sina studier på bästa sätt efter egna förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject yoga
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/6699 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics