Åtta karaktärsämneslärares upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö

DSpace Repository

Åtta karaktärsämneslärares upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åtta karaktärsämneslärares upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö
Author Fornander, Lars ; Svensson-Ek, Jeanette
Date 2008
English abstract
Abstract This research project deals with how teachers in a Swedish upper secondary school, who are both mentors in a whole class and teachers at vocational educations, experience their psychosocial working environment. We are interested in how the teachers feel about the social relationships, in form of support, at their work, how they handle both expectations and demands from students, the students’ parents, colleagues and their own school management. We are also interested in what the teachers think of their possibility to influence their own work within the organization. We used a qualitative method and interviewed eight teachers at their place of work. The findings showed that the teachers get on well at their work and their tasks. But the survey also showed that they face changed and increasing demands and expectations which they feel arduous. The teachers experience that they can’t fulfill all these demands even though they would like to be able to. They have to prioritize between their tasks and even set their limits. They also see the social support from their colleagues as crucial for their own well-being. It appeared that the teachers are getting on well at their work even though they experience that they don´t get enough appreciation from higher authority (their school management). Key words: vocational education teachers who also work as mentors in a whole class, working conditions, expectations, demands, control, social support, support.
Swedish abstract
Sammanfattning Denna undersökning handlar om hur karaktärsämneslärare, som också är mentorer för en hel klass, det vill säga klassmentorer inom de nationella yrkesförberedande programmen på gymnasiet upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vi är intresserade av hur dessa lärare upplever de sociala förhållandena på arbetet i form av stöd, hur de hanterar både förväntningar och krav från elever, elevernas vårdnadshavare, kolleger och från skolledningen. Vi är också intresserade av vad dessa lärare tycker om möjligheterna att påverka sitt arbete i organisationen. Vi använde en kvalitativ metod och intervjuade åtta karaktärsämneslärare, som även är klassmentorer, på sina arbetsplatser. Vi kom i vår undersökning fram till att lärarna trivs bra på sina arbeten och med sina arbetsuppgifter. Men det är också gemensamt för de intervjuade att de upplever en allt ökande mängd arbetsuppgifter och att detta upplevs påfrestande. Lärarna upplever att de inte kan tillmötesgå alla dessa krav och förväntningar, även om de skulle vilja det. De måste prioritera bland arbetsuppgifterna och de måste även sätta gränser. De ser också det sociala stödet från kollegerna som viktigt för sitt välmående. Det framgick att lärarna trivs bra på arbetet även om de upplever att de inte får tillräckligt stöd och uppskattning från skolledningen. Nyckelord: karaktärsämneslärare inom yrkesförberedande program, klassmentorer, arbetsförhållanden, förväntningar, krav, kontroll, socialt stöd, stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject karaktärsämneslärare inom yrkesförberedande program
klassmentorer
arbetsförhållanden
förväntningar
krav
kontroll
socialt stöd
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/6700 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics