Den ständiga strävan - Ett lärarperspektiv på rättvis betygssättning

DSpace Repository

Den ständiga strävan - Ett lärarperspektiv på rättvis betygssättning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den ständiga strävan - Ett lärarperspektiv på rättvis betygssättning
Author Rosvall, Anders ; Hjort, Simon
Date 2008
Swedish abstract
Denna studies syfte är att undersöka och problematisera hur betygssättningen i skolan kan göras mer rättvis. Detta görs utifrån ett empiriskt underlag bestående av intervjuer med sex gymnasielärare i samhällskunskap. Intervjuerna analyseras utifrån en teoretisk utgångspunkt om vad rättvis betygssättning består i och vilka krav detta ställer på läraren. Resultatet visar att lärarna tvivlar på att betygen är rättvisa. Lärarnas eget synsätt på rättvisa går bortom formella krav på likvärdighet och opartiskhet. Utöver dessa aspekter lyfts samspelet med eleverna fram samt att ideal som att vara en engagerad lärare som tar hänsyn till individers olika förutsättningar betonas. Lärarna motsätter sig förslag på att stärka likvärdigheten som uppfattas som reglerande och som ett hot mot elevernas och deras eget inflytande över undervisningen. Mer rättvisa betyg kan istället uppnås med bland annat ökade kunskaper om betygssättning, ett utökat samarbete mellan lärare samt tydligare betygskriterier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Betyg
Betygskriterier
Betygssättning
Likvärdig
Matris
Nationella prov
Opartisk
Rättvisa
Samhällskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/6713 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics