Studiehandledning i matematik för andra språkselever

DSpace Repository

Studiehandledning i matematik för andra språkselever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studiehandledning i matematik för andra språkselever
Author Mezer Odha, Nedhal
Date 2008
Swedish abstract
Studiehandledning är en viktig del av modersmålslärares arbete. Genom studiehandledning på modersmålet, kan andraspråkselever få hjälp i ett eller flera skolämnen för att tillgodogöra sig skolans ordinarie undervisning. Syftet med studien är dels att undersöka vad klasslärare/ämneslärare, modersmålslärare och elever har för uppfattning om studiehandledning i ämnet matematik för andraspråkselever. Dels är det att undersöka hur samverkan mellan klasslärare och modersmålslärare ser ut. I undersökningen används kvalitativa intervjuer med sju lärare och fyra elever. Resultatet visar att studiehandledningen anses som mycket viktig av lärarna. De tycker att andraspråkselever behöver både modersmålet och svenskan. De flesta eleverna tycker att matematiken är ett svårt ämne men med modersmålslärarens hjälp i både översättning och förklaring av matematiska uppgifter, underlättar det ämnet för dem. Trots att samarbetet mellan klasslärarna och modersmålslärarna fungerar dåligt, tycker alla att det är viktigt med ett bra samarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråkselever
studiehandledning
matematik
modersmålslärare
klasslärare
modersmålet
flerspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics