Stallbackskultur och arbete i svensk travsport 1930-2003. Ett projekt i vardande

DSpace Repository

Stallbackskultur och arbete i svensk travsport 1930-2003. Ett projekt i vardande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Stallbackskultur och arbete i svensk travsport 1930-2003. Ett projekt i vardande
Author Greiff, Mats
Date 2004
Swedish abstract
Detta paper presenteras vid European Social Science History Conference i Berlin 2004, och utgör en förstudie i ett mera omfattande flervetenskapligt projekt om förändringar i svensk trav- och galoppsport under 1900-talet. Det fokuserar hur sociala relationer och stallbackskulturen inom svensk travsport har förändrats från 1930-talet fram till i dag (2004). Texten bygger framför allt på memoarer skrivna av två travtränare ur skilda generationer, men också statliga utredningar om travsportens villkor. I texten diskuteras bl a hur sociala relationer avseende klass, genus och generation mellan hästägare, travtränare och hästskötare ter sig och vilka kulturer som skapas i travsportens miljöer. Ett annat centralt inslag är hur kraven på yrkesskicklighet har förändrats. Tidigare fanns en tyngdpunkt på ett slags tekniskt kunnande kring balansering av hästen, val av utrustning och träningsmetoder. Under 1900-talets senare del skedde en förskjutning mot mera omvårdande inslag. Vilket samband har denna förändring med att sporten förändrats från att utgöra en utpräglad maskulin miljö till en med stora inslag av kvinnor?
Pages European Social Science History Conference; 24 - 27 March 2004 in Berlin
Language swe (iso)
Subject Travsport
Stallbackskultur
Travtränare
Hästskötare
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social anthropology/ethnography::Ethnography
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Paper for the ESSHC in Berlin, March 2004
Handle http://hdl.handle.net/2043/6735 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics