Social kompetens och lärande på förskolor i Iran och Sverige

DSpace Repository

Social kompetens och lärande på förskolor i Iran och Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Social kompetens och lärande på förskolor i Iran och Sverige
Author Ljunggren, Åsa ; Fard, Fereshteh T.
Date 2008
English abstract
This essay is a comparative study between preschools in Iran and Sweden. The study aims to find out what divides and unites the Iranian and the Swedish way of working in preschool. The qualitative method has been used and the results are based on both interviews and observations. The research focuses on Iranian and Swedish pedagogues' own view of working with children. In particular, the development of the childrens' social skills and learning in preschool. Several differences and similarities between the way of working in preschools in Iran and Sweden have been identified. One difference that is highlighted is the idea of learning in daily situations. The Swedish pedagogues mention the importance of regarding all daily situations as suitable occasions to work with childrens' social skills and learning. They also believe that the daily dialogue at the dining table in preschool is a way of developing the childrens' education. Iranian pedagogues, in contrast, work with childrens' progressive writing and mathematics in a way more similar to ordinary school. One similarity that is highlighted is the active work that both Swedish and Iranian pedagogues do concerning their cultural heritage.
Swedish abstract
Uppsatsen är en jämförande studie mellan förskolor i Iran och förskolor i Sverige. Syftet med studien är att genom kvalitativa forskningsintervjuer och observationer ta reda på vad som skiljer respektive förenar Irans och Sveriges verksamhet i förskolan. Uppsatsen behandlar iranska och svenska pedagogers syn på arbetet med barns sociala kompetens och lärande i förskolan. I uppsatsen påvisas både skillnader och likheter mellan Irans och Sveriges arbetssätt. En av de skillnader som studien pekar på, är synen på lärandet i rutinsituationer. De svenska pedagogerna påpekar vikten av att se alla situationer som tillfällen att arbeta med barns sociala kompetens och lärande. I detta sammanhang nämner de svenska pedagogerna framför allt det dagliga samtalet vid matbordet. De iranska pedagogerna arbetar på ett annat sätt med att stimulera barnens skriftspråkliga och matematiska utveckling. Deras arbetsmetoder påminner mer om schemalagda lektioner. En av likheterna som uppsatsen belyser är Irans och Sveriges arbete med att förmedla sitt kulturarv på förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskolan
Iran
Lek
Lärande
Läroplan
Miljö
Social kompetens
Språk
Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/6738 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics