I en skola för alla/A study of inclusive education

DSpace Repository

I en skola för alla/A study of inclusive education

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I en skola för alla/A study of inclusive education
Author Hagsten, Robert
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka lärarens syn på huruvida det finns en problema-tik i undervisningssituationen gällande särbegåvade eller/och begåvade elever. Får de mer begåvade eleverna tillräckligt med utrymme eller om inte, tas det utrymme från dessa till någon annan gruppering i klassrummet enligt läraren? Metodologiskt är denna studie kvalitativ, litteraturstudie kombinerad med fallstudie. För att förstå begreppen inom det valda ämnesområdet görs en hermeneutisk litteraturstudie. Genom att sammanföra litteraturstudier med intervjuer med fem lärare diskuteras sedan ett framväxande resultat. Lärarna är alla verksamma inom ett av programmen på gymnasiet, två inom karaktärsämnen och tre inom kärnämnen, varav den ena som speciallärare. De intervjuade lärarna är med undantag från en speciallärare inom kärnämnena överens om att det är omöjligt att uppnå en undervisningssituation där samtliga elevers individu-ella behov tillgodoses. Det finns en risk för att de starkare eleverna blir omotiverade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Särbegåvning
Begåvning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6754 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics