Att lägga grunden i matematik - ett varierat arbetssätt ger möjligheter

DSpace Repository

Att lägga grunden i matematik - ett varierat arbetssätt ger möjligheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att lägga grunden i matematik - ett varierat arbetssätt ger möjligheter
Author Nilsson Sölve, Bodil ; Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheter för att genomföra matematikundervisning som tar till vara barns olika förutsättningar. Dessa har identifierats genom att vi kartlagt ett antal hinder, vilka vi fått fram dels genom tidigare forskning inom området och dels genom ett antal kvalitativa intervjuer med förskollärare, grundskollärare och specialpedagog. Några centrala hinder vi fått fram rör lärarnas höga arbetsbelastning, i vissa fall bristfällig ämneskompetens och ett antal yttre faktorer. Implementering av adekvata arbetssätt i förhållande till styrdokumentens mål och intentioner försvåras av ett antal hinder i skolans operativa verksamhet. Genom identifiering av dessa hinder kan nya möjligheter skapas för en gynnsam utveckling av matematikundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
förskoleklass
matematiksvårigheter
didaktik
grundskola
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/6772 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics